Fakta om oss

Fakta om oss

 
Nygårds Förskola är en privat förskola som driver sin verksamhet i lokaler på Nygårdsgatan 6 & Nygårdsgatan 10.

Vårt mål är att ha öppet mellan kl. 07.00-17.00. Förskolan har gemensam öppning och stängning på Stora Nygård. Finns behov av andra öppettider så måste ni prata med oss pedagoger och lämna in schema senast 2 veckor innan ändring.

Förskolan har alltid stängt några veckor i juli månad, samt mellan jul och nyår.

Fredagen innan sommar ledigheten och dagen innan julhelgen stänger vi kl. 16.00.
Vi har även rätt till 4 st. planerings/stängningsdagar varje år. I år kommer vi att utnyttja två dagar under våren och en dag under hösten.

 
På Lilla Nygård finns vår småbarnsavdelning Ekorrarna här går max 12 barn i åldrarna 1-2 år.

Lilla Nygårds lokal är 100 kvm och finns på Nygårdsgatan 6. Här arbetar 3 personal: Emma, Daniella och Camilla.

På Stora Nygård finns det två grupper, Nallarna och Björnarna här kan det gå upp till 40  barn i åldrarna 2-5 år.

Stora Nygårds lokal är 350 kvm och finns på Nygårdsgatan 10.

Nallarna har 19 barn i åldrarna 2-3 år. Här arbetar 3 personal: Jennie, Malin och Denise.

Björnarna har 20 barn i åldrarna 5-6 år. Här arbetar 3 personal: Åsa, Hanna och Jessica.

På Stora Nygård finns Britt som lagar vår mat.
 
Hos oss arbetar både förskollärare och barnskötare.

Vi har 2 st. barnpiloter på Nygårds Förskola. En barnpilot är en resurs, kunskapskälla, konsult samt ett stöd för sina arbetskamrater när det gäller att se och agera när ett barn far illa.
 
All personal har gått Första Hjälpen utbildning samt Brandskyddsutbildning.

Förskolan har ett Trygghetsråd, som består av 2 pedagoger  Hanna och Lena.

Vi finns till stöd för både barn, föräldrar och pedagoger vid ev. oro och/eller kränkande behandling.