Verksamheten

Verksamheten

Vår pedagogiska idé har sin grund i att vi sätter barnen i centrum. Vi ser barnen som lärande individer. Barnen ska ges möjlighet att lära sig det sociala samspelet, visa respekt och hänsyn samt att lyssna till andra. Barnens fysiska och sociala hälsa är grunden för ett livslångt lärande.
På vår förskola arbetar vi aktivt med att barnen ska vara trygga och må bra. Utifrån barnens behov, nyfikenhet, lust att lära genom lek lägger vi grunden för barnens fortsatta utveckling.

Vi pedagoger skall vara föredömen för barnen, visa och uppmuntra att alla kan lära av varandra. Vi vill arbeta för en miljö där barn stimuleras att våga uttrycka sig och förverkliga sina idéer.

Vår strävan är att vistas utomhus varje dag. De barn som sover gör det utomhus i förskolans egna vagnar. Under vinterhalvåret (mer än -10 grader) gör personalen alltid en bedömning om det är lämpligt att sova utomhus.

Vi vill lära barnen att vara rädda om varandra och naturen samt få en förståelse för naturens kretslopp.     
                              
Hälsa för oss är att barnen ska få möjlighet att röra på sig i olika miljöer.

Inomhus har vi planerad rörelsetid såsom rytmik, mini-röris samt olika typer av rörelselekar. Utomhus leker vi på gården, tar promenader samt vistas i lekparker och grönområden

Traditioner

Vi uppmärksammar och firar återkommande helgdagar och högtider under hela året såsom påsk, midsommar, lucia, jul och barnens egna födelsedagar samt förskolans egna traditioner.

 


Dokument

Här kan ni ladda ned och läsa olika dokument rörande vår verksamhet.

Verksamhetsplan 2019

Plan mot kränkande behandling 2019

Sjukdomspolicy Nygårds Förskola

Handlingsplan för klagomål

Blankett för klagomålshantering

Försäkring

Olycksfallsförsäkring